מבפנים - אהוד גרליך

משהוא מתרחש שם
מבפנים
אה… מבפנים

מנסה לצאת
אחרי שנים
אה… מבפנים

משהוא מבפנים
משהוא מבפנים

משהוא מתרחש
באין יודעין
אה… מבפנים
 
קם ומתכחש
למכשולים
אה… מבפנים

משהוא מבפנים
משהוא מבפנים
                                                                         
עוד לא נבט
עוד לא פתוח
קצת חדש
לא בטוח                                                                          

משהוא שמאיר את
הפנים
אה… מבפנים

אור פתאום נדלק
במחשכים
אה… מבפנים

משהוא מבפנים
משהוא מבפנים
משהוא מבפנים
משהוא מבפנים