חנה 13, כרמליה, חיפה

בית מרווה (אצל בתיה) רח' חנה 13, קומה ב' (דלת שמאלית)
כרמליה, חיפה