Meditation & Dharma Talk

ג'איה אשמור
סוג ההקלטה: 
מדיטציה מונחית
שפת ההקלטה: 
אנגלית
איכות ההקלטה: 
איכות גבוהה

מידע נוסף אודות ההקלטה:

שם השיחה: 
Meditation & Dharma Talk
שם המורה: 
Jaya Ashmore
שם הריטריט: 
Silent Deep Rest Meditation Re
שנה: 
2015
מספר שיחה: 
2

A guided meditation followed by QA and dharma talk