המטרה והדרך: אותו דבר או היינו הך: ריטריט ראש השנה