הנחיות למדיטציה, לדעת את הנשימה ולא להתערב (עברית אנגלית לסירוגין)