Brahmavihara - תשומת לב ללב בחיי היום יום .

שימי לוי
שימי לוי
סוג ההקלטה: 
שיחות דהרמה
שפת ההקלטה: 
עברית
איכות ההקלטה: 
איכות גבוהה

מידע נוסף אודות ההקלטה:

שם השיחה: 
תשומת לב ללב בחיי היום יום
שם המורה: 
שימי לוי
שם הריטריט: 
ארבע איכויות הלב
שנה: 
2017
יום בקורס: 
6

שיחת דהרמה במעבר מריטריט מטהה-  לתרגול בחיי יום יום

יום 6 של הקורס