11.08.2020 - עין דור - שימי לוי - שיחה על מטהא.mp3