יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - אני לא רוצה לבזבז את החיים שלי - הקלטה 4