יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - בנופלן הן מקבלות כנפיים - הקלטה 7