יום 4 - ערב - שיחת דהרמה - מי אנחנו חושבים שאנחנו - הקלטה 9