יום 6 - ערב - שיחת דהרמה - אתה מלא בעולם - הקלטה 15