יום 3 - בוקר - הנחיות למדיטציה - פרספקטיבות על עבודה עם כאב - הקלטה 5