יום 2 - הקלטה 6 - ערב - שיחת דהרמה - עבודה עם אורחים