יום 1 - הקלטה 1 - ערב - שיחת דהרמה - The magic of stopping