יום 2 - הקלטה 4 - ערב - שיחת דהרמה - לדעת דוקהה, להרפות היאחזות